top of page

T//O//T

|

Grünerløkka Kunsthall | 2014

Enter

Enter | cotton tread, canvas, wood | 80 x 98 cm | 2013

Falling

Falling | nylon tread, cotton/linnen, wood | 52 x 174 cm | 2013

Folding Darkness

Folding Darkness | crepe paper | 2012

It´s Like Water

It´s Like Water | cotton tread on polyester blouse, embroidery ring | 40 x 60 cm | 2013 

tida uten sang var ingen tid

kun evolusjon

en vekst med vilkårlig design

tid uten nå

sted uten her

ting uten form

eksistens uten bevissthet

søvn uten oppvåkning

nærvær uten tøtsj

sang uten lytter

ru uten jeg

 

ja jeg følgte rei hele veien

teru kom te rei sjæl

uten meg ville du knapt finni fram

det var jeg

som støtta rin finger

nåru leita på bakken etter maueren

det var jeg 

som åpna rine øyne

så ru så klart under vann

 

det var jeg

som sa at

alt fins og

ru fins og

det som ikke fins

skal bli lagd og

alt som skal bli

skal bli ett

te et punkt med rom

te et nå som er alltid

te et ru som er jeg

 

- Aina Villanger (utdrag fra langsang. et flytans habitat)

bottom of page